Polish Scouting Units in Chicago - Skautowe Jednostki Polskie w Chicago
Add this page to your favorites.
Boy Scouts of America
< /div>
Boy Scouts of America Sea Scout
Polish Youth Association
(Not affiliated with Scouting in Poland !!!)
"Harcerstwo" Poza Granicami Kraju
(Nie zwiazane z Harcerstwem  w Polsce!!!)
Dzieci sa czlonkami Miedzynarodowego Skautingu - Sa "bracmi" z kazdym innym skautem na swiecie, tak jak harcerze w Polsce!
Members of the units are also members of  WOSM (World Scouting)...and are true "brothers" in scouting all over the world, just like the scouts in Poland.
Dzieci NIE sa czlonkami Miedzynarodowego Skautingu. Nie maja nic zwiazanego z Harcerstwem w Polsce!
Members of the units are NOT members of WOSM...and are not the same scouting organization as exists in Poland.
Prosze nie mylic z "Harcerstwem" - Oficjalnym Narodowym Ruchem Skautowym w Polsce!!!
No to be confused with "Harcerstwo" - the National Scouting Miovement in Poland!!!